Polo Club Roma

Polo Club Roma

Via dei Campi Sportivi, 43
00197, Roma
Tel. +39.06.8070907
Fax +39.06.8077079
romapolo@tin.it
www.romapoloclub.it